Ліси природоохоронного призначення на території  ДП «Малинський лісгосп АПК» постійно розширюють. Сьогодні це ландшафтні заказники місцевого значення «Кам’янський», «Бензюкове» (Недашківське лісництво), «Багно», «Гамарня» (частина території) «Ворсівський» та «Лумлянський» (Ворсівське лісництво), щодо яких підприємство прийняло природо-охоронні  зобов’язання.

Заказники «Гамарня», «Ворсівський», «Лумлянський»

Заказники «Гамарня», «Ворсівський», «Лумлянський» – це, переважно, водні плеса водосховищ  на річках  (відповідно) Ірша, Візня та Різня. Соснові насадження, що підходять майже до води, та роздоле водне плесо створюють характерні для Полісся мальовничі крайобрази. Ліс на берегах водойми має особливий  мікроклімат – його повітря,  насичене цілющим запахом хвої, завжди утримує приємну вологість. Окрім того, що водосховища є частиною єдиної гідрологічної системи, завдяки якій зберігається сприятливий водний баланс в екосистемі, і водойми, і навколишні ліси, є місцем зростання рідкісних червонокнижних видів рослин. Це – сальвінія плаваюча, лілія лісова, любка дволиста, коручка морозниковидна, гніздівка звичайна.  Заказник «Гамарня» створено у 2017 році. Заказники  «Ворсівський», «Лумлянський» – у 2019-му. Частина території заказників розташована у межах Ворсівського лісництва. Відповідно – 16,5 га , 22,8 га та 1,7 га.

Заказник «Багно»

Заказник «Багно» розташований у 8 кварталі Ворсівського лісництва на площі 36,2 га і являє собою заболочені чорновільхові ліси і відкриті болота. Створений у 2012 році з метою охорони та збереження рослинно-тваринних комплексів характерних цій місцевості: водоплавних птахів (наприклад, кряква звичайна), звірів (бобер, видра річкова, що занесена до Червоної книги України) та червонокнижної рослини зі складною біологією – гніздівка звичайна.

Заказник «Кам’янський»

Заказник «Кам’янський» – це масиви типових соснових та березових лісів загальною площею 166,8 га. Розташований у кварталах 5,6 Недашківського лісництва. Був створений у 2012 році з метою збереження характерного місцезростання червонокнижних видів рослин (зокрема, плауна колючого) і місця мешкання рідкісних тварин (підорлик великий, мідянка звичайна), а також  численних популяцій козулі, кабана, лося.

Заказник «Бензюкове»

Заказник «Бензюкове» – ландшафтний заказник місцевого значення, створений у 2022 році у 65 кварталі Недашківського лісництва на площі  2,9 га в урочищі з однойменною назвою. Завданням заказника є збереження у природному стані чорновільхових лісів, рідкісних видів рослин, видів птахів, що охороняються за Бернською кон венцією, зокрема, канюки звичайного.