У ДП «Малинський лісгосп АПК» відбувся семінар з впровадження електронного обліку деревини. У ньому взяли участь лісничі та майстри лісу – особи відповідальні за відпуск продукції. Відкриваючи семінар, заступник директора Юрій Сивко підкреслив важливість налагодження системи електронного обліку для подальшої успішної роботи підприємства у сучасних умовах. Провів семінар фахівець лісового відділу підприємства Віталій Марценюк, на котрого покладено впровадження та підтримка системи е-обліку.

Електронний облік деревини – це система фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням електронних та автоматичних засобів на всіх етапах лісозаготівельних робіт із занесенням та передачею інформації по-колодного (штабельного) обліку у електронному вигляді для використання в бухгалтерському та управлінському обліку.

Учасники семінару були ознайомлені по-кроково:  із застосуванням набору для електронного обліку, обробкою та подальшою передачею електронних даних про продукцію у загальну інформаційну систему ЕОД.

Система електронного обліку деревини допомагає в поточному часі бачити залишки лісопродукції на кожній лісосіці в розрізі порід та сортиментів. 

Основними завданнями електронного обліку лісопродукції є:

ü  своєчасне, якісне та достовірне відображення руху лісопродукції;

ü  одержання даних про залишки лісопродукції;

ü  контроль за зберіганням і використанням лісопродукції;

ü  облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції;

ü  контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб;

ü  попередження нестач, крадіжок і незаконного витрачання лісопродукції.

Система електронного обліку деревини дає можливість повністю відстежити шлях руху заготовленої деревини від місця її заготівлі до кінцевого споживача: за допомогою реєстру походження деревини по нумерації бирки, якою маркується деревина, можна встановити місце та час, назву бригади, що здійснювала заготівлю, повну характеристику маркованої продукції.

Go to top
web site developer Bagnyuk Vitaliy https://vk.com/genowa