Лісовпорядкування

                                                                         Мета і завдання лісовпорядкування

Метою проведення лісовпорядкування є розробка системи заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення багатофункціонального лісового господарства, розширене відтворення лісів, їх  охорони і захисту, раціонального невиснажливого використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності лісів.

Основними завданнями лісовпорядкування є:

- здійснення внутрішньогосподарської організації лісового фонду України;

- отримання  достовірної і різносторонньої інформації про лісові ресурси, стан лісів і динаміку лісового фонду;

- створення і систематичне оновлення інформаційної бази даних з лісового фонду і лісових ресурсах, що є основою державного лісового кадастру, здійснення лісового моніторингу та ведення безперервного лісовпорядкування;

- складання документів з інвентаризації і обліку лісів,

- складання лісових карт;

- визначення науково-обґрунтованих розмірів і територіального розміщення невиснажливого та раціонального користування різними лісовими ресурсами,

- визначення заходів щодо відтворення, охорони і захисту лісів та інших видів лісогосподарської діяльності;

- контроль за реалізацією проектів організації і розвитку лісового господарства.

Підставою для проведення будь-якої рубки являється лісорубний квиток, який видається лісокористувачу на основі матеріалів лісовпорядкування, розрахункової лісосіки, актів обстеження, матеріалів таксації та відводу лісосік.

Крім того, санітарні рубки рубаються на основі затвердженого переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів погоджених ДСЛП Вінницялісозахист та затверджено Житомирським ОУЛМГ на підставі повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень та акту поточного лісопатологічного обстеження за участю спеціалістів ДСЛП «Вінницялісозахист».

        В 2012 році проведено базове лісовпорядкування та інвентаризацію земель на площі 24933,6 га вартістю 1,5 млн. грн. Починаючи з 2015 року на підприємствіщорічно проводиться безперервне лісовпорядкування виробничимоб’єднанням «Укрдержліспроект».

Безперервне лісовпорядкування - це щорічна інвентаризація частини лісових насаджень, на яких проведені лісогосподарські заходи або які зазнала істотних змін внаслідок стихійних явищ, прийнятих нових земель, або отримання цієї інформації від постійного лісокористувача чи власника лісів. Мета йогопроведення - щорічнеоновленняінформаційноїбазиданих характеристика лісового фонду, уточненняпоточнихпланіврубок і лісогосподарськихзаходів з територіальнимїхрозміщенням, здійснення контролю за виконанимилісогосподарськими заходами.

 

 

 

 

 

 

Go to top
web site developer Bagnyuk Vitaliy https://vk.com/genowa